Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy. MOK.0124.26.3.2022.MZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. Naprawa estakady przy ul. Parkowej 1.

Metadane

Data publikacji : 06.04.2022
Data modyfikacji : 06.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Kraska
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Kraska

Opcje strony

do góry