Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej i online

Nr sprawy MOK.0124.26.1.2022.MZ

Miejski Ośrodek Kultury “Amfiteatr” w Radomiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Sprzedaż i dostarczenie sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej i online”

na potrzeby realizacji projektu pn. „Amfiteatr w sieci” współfinansowanego w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr“ a Narodowym Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” – Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Metadane

Data publikacji : 18.01.2022
Data modyfikacji : 28.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Kraska

Opcje strony

do góry