Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej i online”

Nr sprawy MOK.0124.25.1.2021.MZ

Dotyczy realizacji projektu pn. „Amfiteatr w sieci” współfinansowanego w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr“ a Narodowym Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” – Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2021
Data modyfikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry