Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać lub złożyć w siedzibie:

Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”
ul. Parkowa 1
26-600 Radom

w godzinach 8.00 – 16.00.

Zgodnie z ww. ustawą: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2022
Data modyfikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry