Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Skargi i wnioski

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” przyjmuje raz w tygodniu w każdy poniedziałek w siedzibie MOK „Amfiteatr” ul. Parkowa 1 w godz. 10:00 do 12:00. 

Tel. 48/ 364 29 68 wew. 20
e-mail :
kontakt@amfiteatr.radom.pl

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor w uzgodnionym telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w sekretariacie terminie. Nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci spotkania.
 

Co powinno zawierać pismo?

Pisma tj. podania, wyjaśnienia, wnioski, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi do Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”, jej adres oraz określić żądanie, wniosek. Pismo musi być podpisane. Szczegóły określa Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2022
Data modyfikacji : 31.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry