Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, ul. Parkowa 1, 26-600 Radom.
  2. Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań artystyczno-edukacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -w zależności od rodzaju aktywności.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2022
Data modyfikacji : 24.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Kraska

Opcje strony

do góry